قابل اعتماد – دوستانه – مشتری مدار. در تابستان سال 2020 ، ما یک ملک در محموتلار خریداری کردیم و هنوز هم بیش از حد راضی هستیم. تیم Opera از اولین بازدید از خرید یک بسته همه جانبه را به ما ارائه داده است. علاوه بر این ، Best Home Alanya همیشه با گفتار و کردار از ما پشتیبانی کرده است. مشکلات یا موقعیت هایی که حل نشدند ، وجود نداشت! ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم در طول اقامت خود در ترکیه از دفتر بازدید کنیم